Facebook Soutěž

STATUT SOUTĚŽE
 "Soutěž o 3x dřevěné bedýnka SD-3-60x40"
 
(Dále jen "statut")
 
Statut upravuje podmínky účasti na soutěži, způsob a postup při provádění činností nutných k její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.
 
 
1.Organizátor Soutěže (dále jen "Organizátor")
Obchodní jméno: BERSICOMP s.r.o.
Adresa: Bartošovce 200, 086 42 Hertník
IČO: 51 478 374
IČ DPH: SK2120720899
Zapsán v rejstříku: zapsána na Prešov, odd. Sro, vl.č.36116 / P
 
  1. Termín konání soutěže
Soutěž se uskuteční v období od 6.12.2019 do 8.12.2019. V tomto termínu je možné přihlásit se do soutěže.
 
  1. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže
Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky.
Soutěže se nemůže zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci BERSICOMP s.r.o. Bartošovce 200, 086 42 Hertník.
 
  1. Podmínky účasti v soutěži
Pro zapojení se do soutěže se vyžaduje, aby oprávněný účastník soutěže přidal komentář k soutěžnímu příspěvku, ve kterém uvede, který z produktů chce vyhrát. Soutěžící se po splnění této podmínky stává účastníkem soutěže.
 
  1. Výhra
Výhrou v soutěži je "dřevěna bedýnka SD-3-60x40" v barevném provedení, které si výherní soutěžící vybere v komentáři. Výherce vyhraje 3 ks tohoto produktu.
 
  1. Určení vítěze a seznámení o výhře
Soutěž ma celkem 1 výherce. Po uplynutí termínu pro přihlášení se do soutěže bude vítěz vylosován z  přihlášených účastníků náhodně, pomocí softwaru pro to určeného. Oznámení o vítězi soutěže bude zveřejněno na facebookové stránce https://www.facebook.com/tvujregal/.Víťaz také bude přímo kontaktován Organizátorem pomocí sociální sítě Facebook dne 9.12.2019. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 7 dní a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor v takovém případě losování zopakuje.
 
  1. Způsob předání výhry
Organizátor soutěže zašle výhru pomocí prepravnej společnosti na své náklady Výherci na adresu, kterou si dohodnou.
 
  1. Ochrana osobních údajů
Bližší informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na adrese https://www.tvujregal.cz/gdpr/.
 
  1. Závěrečná ustanovení
Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají.
Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravovaná nebo jinak spojována s produktů a není s produktů jinak spojena.
 
V Bardejove, dne 6.12.2019