Statut Instagramové soutěže

STATUT SOUTĚŽE
 "Soutěž o dřevěný květináč RDF"
 
(Dále jen "statut")
 
Statut upravuje podmínky účasti na soutěži, způsob a postup při provádění činností nutných k její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.
 
 
1.Organizátor Soutěže (dále jen "Organizátor")
Obchodní jméno: BERSICOMP s.r.o.
Adresa: Bartošovce 200, 086 42 Hertník
IČO: 51 478 374
IČ DPH: SK2120720899
Zapsán v rejstříku: zapsána na Prešov, odd. Sro, vl.č.36116 / P
 
  1. Termín konání soutěže
Soutěž se uskuteční v období od 14. 5. 2023 do 21. 5. 2023. V tomto termínu je možné přihlásit se do soutěže.
 
  1. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže
Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky.
Soutěže se nemůže zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci BERSICOMP s.r.o. Bartošovce 200, 086 42 Hertník.
 
  1. Podmínky účasti v soutěži
Pro zapojení se do soutěže se vyžaduje, aby oprávněný účastník soutěže sledoval instagramový profil @tvujregal.cz, dal reakci líbí se mi to na soutěžní příspěvek a označil v komentáři alespoň jednu osobu, které by se soutěž mohla líbit také. Soutěžící se po splnění těchto podmínek stává účastníkem soutěže.
 
  1. Výhra
Výhrou v soutěži je dřevěný květináč RDF o rozměrech 28 cm X 100 cm X 33 cm vyrobený z borovicového dřeva. Losují se dva výherci.
 
  1. Určení vítěze a seznámení o výhře
Po uplynutí termínu pro přihlášení se do soutěže budou dva vítězové vylosováni z platně přihlášených účastníků náhodným způsobem pomocí softwaru k tomu určeného.

Oznámení o vítězi soutěže bude zveřejněno na instagramovém profilu https://www.instagram.com/tvujregal.cz/. Vítěz také bude přímo kontaktován Organizátorem přes sociální síť Instagram dne 22. 5. 2023. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dnů a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor v takovém případě losování zopakuje.
 
  1. Způsob předání výhry
Organizátor soutěže zašle výhru pomocí prepravnej společnosti na své náklady Výherci na adresu, kterou si dohodnou.
 
  1. Ochrana osobních údajů
Bližší informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na adrese https://www.tvujregal.cz/gdpr/.
 
  1. Závěrečná ustanovení
Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že společnost Instagram nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Instagram takové závazky ani nevznikají.

Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojována s Instagramem a není s Instagramem jinak spojena.
 
V Bardejove, dne 14. 5. 2023.